Partycypacja w edukacji, edukacja w partycypacji – po spotkaniu w Sukiennicach

By  | 28/03/2012 | Filed under: relacja, wszystkie

Dokładnie tydzień temu, 21 marca, podczas dyskusji panelowej zorganizowanej w Sukiennicach przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, zastanawialiśmy się nad tym, co projekty partycypacyjne mogą wnieść do edukacji muzealnej.

Spotkanie było tak pomyślane, by – nawet poprzez samą formę – pożenić teorię z praktyką. W tym mariażu występowałyśmy po stronie „szkiełka i oka” – naszą rolą było przedstawienie krótkiego teoretycznego wstępu podsumowującego przemiany, jakie zaszły w myśleniu o muzeum i jego roli w drugiej połowie XX wieku i na początku wieku XXI. A ponieważ przemian nastąpiło mnóstwo, wstęp chyba nie był wcale tak krótki, jak być powinien.

Po stronie praktyki – i jako reprezentantka Muzeum Narodowego w Krakowie – występowała Anna Grzelak, która na co dzień pracuje w Sekcji Edukacji w Sukiennicach. Z powodu ograniczonego czasu (a być może i naszego wcale-nie-tak-krótkiego-wstępu…) spośród wielu już zrealizowanych i realizowanych aktualnie projektów, udało się szczegółowo przedstawić dwa: Zieloną Linię oraz Sukiennice na Przystanku Woodstock.

Zielona Linia (warto zajrzeć na bloga projektu), projekt zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu Sztuka na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz we współpracy z instytucjami partnerskimi z Polski, Holandii, Rumunii, Francji i Turcji, adresowany był do seniorów. Bazując zarówno na wiedzy i pamięci osób starszych, jak i młodego pokolenia, w czasie trwania projektu tworzono przewodnik-kompendium subiektywnej wiedzy na temat przemian, jakie zaszły i wciąż zachodzą w ekosystemie okolic Krakowa.

Wizyta Muzeum Narodowego na Przystanku Woodstock (2010) była elementem kampanii promującej Nowe Sukiennice. Festiwalowy namiot Muzeum Narodowego przemienił się w tymczasowe muzeum, w którym uczestnicy mogli z jednej strony, zapoznać się z kolekcją prezentowaną w Sukiennicach (pracownicy Muzeum zabrali ze sobą w trasę wielkoformatowe reprodukcje), z drugiej – wziąć udział w dokumentowaniu codziennego życia na Przystanku Woodstock, a więc stworzyć coś na kształt  „muzeum festiwalu”.

Oba projekty są doskonałym przykładem na to, w jaki sposób muzeum może pracować ze społecznością wychodząc poza własne mury. Oba miały także charakter partycypacyjny, bazowały na wiedzy, pamięci, doświadczeniu i zaangażowaniu osób, do których były adresowane. Oba pokazują również, że muzeum, prowadząc działalność edukacyjną, może nie tylko uczyć, ale i uczyć się od swoich zwiedzających.

Żałujemy, że nie mogłyśmy dowiedzieć się więcej na temat innych projektów edukacyjnych realizowanych przez MNK. Co nieco na ich temat znaleźć można tutaj, więc gorąco polecamy zapoznanie się z bogatą ofertą adresowaną do różnych grup wiekowych.

Z publiczności doszły nas słuchy o ciekawym projekcie realizowanym aktualnie w Kamienicy Hipolitów (Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa), na którego temat to i owo wyczytacie w…oczach Hipolita.

 

Bardzo dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Pedagogicznemu, a zwłaszcza dr Renacie Pater, za zaproszenie.

Tags:

One Response to Partycypacja w edukacji, edukacja w partycypacji – po spotkaniu w Sukiennicach

  1. Klara 28/03/2012 at 4:24 PM

    Kluczowe zdanie dla mnie-„muzeum, prowadząc działalność edukacyjną, może nie tylko uczyć, ale i uczyć się od swoich zwiedzających”. Świetnie, że takie projekty i idee się dzieją!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *