Krążymy „wokół partycypacji”

By  | 04/04/2012 | Filed under: relacja, wszystkie

Po poniedziałkowym spotkaniu „Wokół partycypacji” inaugurującym cykl poświęcony tej tematyce, przystępujemy do porządkowania zarówno własnych myśli, jak i tych podrzuconych przez Was w toku żywej i wielowątkowej dyskusji. Postaramy się pogrupować je wokół kluczowych zagadnień, jakie zostały poruszone w trakcie rozmowy, a następnie tak zaprojektować kolejne spotkania, byśmy wspólnie mogli znaleźć odpowiedzi na przynajmniej część nurtujących nas pytań i wątpliwości. Zachęcamy tym samym do włączania się w ten proces: jeśli coś, nad czym Waszym zdaniem koniecznie należy się zastanowić, zostanie przez nas pominięte, prosimy o kontakt – z całą pewnością wspólnie zbudujemy pełniejszą listę problemów do dyskusji.

Naszym zdaniem, kluczowe w toku poniedziałkowej dyskusji okazały się następujące kwestie:

1. Ewaluacja – czy partycypacja jest mierzalna, a jeśli tak, w jaki sposób mierzyć jej efektywność?

2. Kwestia rozpoznania potrzeb – pewne projekty, które okazały się sukcesem w jednym miejscu, okazują się zupełną klapą w innym. W jaki sposób rozpoznawać i badać potrzeby swoich odbiorców? Czym takie rozpoznanie ma różnić się od badań o charakterze marketingowym? Jakich narzędzi powinniśmy użyć?

3. Problem własności – co postrzegamy jako „nasze” dziedzictwo i co decyduje o tym, że pewnie rzeczy/miejsca/zwyczaje/obiekty łatwiej nam uznać za swoje niż inne? I – przede wszystkim – co to „uznanie za swoje” zmienia w naszym stosunku do dziedzictwa i jakie są konsekwencje tych zmian? Jaki wpływ ma na zarządzanie instytucjami dziedzictwa ma regionalizacja, powrót do lokalności i wspomniana przez dr Pawła Kubickiego neotrybalizacja?

4. Zrównoważony rozwój – pracując ze społecznością czy grupą podejmujemy coś na kształt długoterminowego zobowiązania. Dlatego powinniśmy myśleć o danym projekcie w perspektywie długiego trwania: co stanie się z materiałami i osobami zaangażowanymi w projekt po jego zakończeniu? Jakie będą jego długofalowe skutki dla tej społeczności/grupy? W jaki sposób zapewnić zrównoważony rozwój takiego projektu i tym samym, działać na korzyść, a nie szkodę danej grupy/społeczności?

5. „W małych grupach łatwiej” – czy rzeczywiście, jak stwierdziliśmy w dyskusji, łatwiej o partycypację w małych grupach/środowiskach? Czy to oznacza, że projekty partycypacyjne o dużej skali są niemożliwe do zrealizowania? Co oznacza „mała” i „duża” skala i gdzie leży granica? Czy możemy przenieść dobre praktyki z „małych” projektów na większe?

6. Paradoks kryzysu – czyżby kryzys mógł, paradoksalnie, stanowić „dobry moment” na przemyślenie i wdrożenie pewnych zmian w funkcjonowaniu instytucji?

7. CO JEST, A CO NIE JEST PARTYCYPACJĄ? Czyli jak rozpoznać projekt partycypacyjny, kiedy się go widzi oraz co w ogóle oznacza „partycypacja” i jak uchronić ją przed staniem się pojęciem-wydmuszką?

Wszystkie wymienione tu zagadnienia to problemy złożone, na które – zapewne – nie ma prostych odpowiedzi, a przynajmniej – my tych prostych odpowiedzi nie mamy. Mamy jednak kilka pomysłów, gdzie ich szukać i kogo zapytać. Dlatego też, będziemy zapraszać do dyskusji kolejnych gości, którzy mogą pomóc nam wspólnie znaleźć je lub stworzyć.

Ponadto, na nasze szczęście, część z tych zagadnień została opisana przez ludzi zajmujących się partycypacją w różnych częściach świata. Oczywiście, nie wszystko, co okazało się niezawodną receptą w jednej części globu, przyniesie ten sam skutek w innej, warto jednak przyjrzeć się różnym teoriom, metodom i rozwiązaniom i zastanowić się nad tym, na ile mogłyby one okazać się przydatne także w polskich realiach. Na temat publikacji, rozwiązań i pomysłów, z którymi się spotkałyśmy i które mogą okazać się interesujące, będziemy pisać w „odcinkach” w odniesieniu do konkretnych, wymienionych powyżej zagadnień. Być może w niektórych wypadkach nie warto wyważać otwartych drzwi, a w innych, wprost przeciwnie – koniecznie należy spróbować wejść oknem. Sprawdźmy!

 

Dziękujemy naszym gościom: dr Pawłowi Kubickiemu (Instytut Europeistyki UJ) i Marcinowi Wilkowskiemu (Historiaimedia.org) oraz Wam Wszystkim za tak liczne przybycie i bardzo interesującą dyskusję.

Dziękujemy także Zespołowi Dynamiki Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury za współpracę przy organizacji tego spotkania.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Strategie partycypacyjne w instytucjach dziedzictwa kulturowego”, który realizowany jest przez KNS MISH UJ przy wsparciu Fundacji Studentów i Absolwentów UJ “Bratniak” oraz pod patronatem Katedry Performatyki UJ.

Tags:

One Response to Krążymy „wokół partycypacji”

  1. any 12/09/2012 at 8:08 PM

    bardzo ciekawy temat, czekam na rozwinięcie zagadnień w „odcinkach”. pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *