Zróbmy sobie archiwum! Kolejne z cyklu spotkań poświęconych partycypacji już 10 maja

By  | 27/04/2012 | Filed under: wszystkie, wydarzenie

Archiwizowanie – to brzmi jak nuda? Podczas kolejnego spotkania postaramy się pokazać, że archiwum nie musi kojarzyć się z nudą i nie musi stanowić domeny zarezerwowanej dla ekspertów.

Naszymi goœćmi będą Lise den Brok (Northern Ireland Community Archive, Causeway Museum Service) oraz Katarzyna Ziętal (Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, Oœrodek KARTA). Wspólnie porozmawiamy na temat tworzenia cyfrowych archiwów społecznośœci lokalnych, współpracy instytucji i społecznośœci oraz metod ewaluacji.

Więcej informacji na temat spotkania znaleŸć można w zakładce cykl spotkań.

Zapraszamy 10 maja na godzinę 17.00 do Małopolskiego Instytutu Kultury!

Spotkanie będzie cz궜ciowo prowadzone w języku angielskim.

 

Cykl organizowany we wspołpracy z Zespołem Dynamiki Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury przy wsparciu Fundacji Studentów i Absolwentów UJ “Bratniak” oraz pod patronatem Katedry Performatyki UJ w ramach projektu  “Strategie partycypacyjne w instytucjach dziedzictwa kulturowego”.

 

Tags: , , , ,