Archiwizowanie? – brzmi ekscytująco!

By  | 29/05/2012 | Filed under: relacja, wszystkie

Drugie z cyklu spotkanie – tym razem poświęcone cyfrowym archiwom społeczności lokalnych – odbyło się 10 maja. Gościliśmy Lise den Brok, holenderską muzeolożkę, która opowiadała o projekcie Asia Over 50s Club (Northern Ireland Community Archive) oraz Katarzynę Ziętal, która zaprezentowała projekt CATL (Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, Ośrodek KARTA).

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej powstało z inicjatywy Ośrodka KARTA, który w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) stworzył sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych przy bibliotekach gminnych, które stały się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej.  Jak czytamy dalej na stronie projektu, dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego biblioteki zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający digitalizowanie, opracowywanie i przechowywanie cyfrowych wersji materiałów historycznych.

Northern Ireland Community Archive zostało powołane przez Causeway Museum Service oraz Belfast City Council jako cyfrowe repozytorium społecznych wspomnień i materiałów. Lise den Brok, w ramach swojej pracy dla NICA, zajmowała się projektem Asia Over 50s Club. Głównym celem projektu było stworzenie cyfrowego archiwum społeczności imigrantów z Azji, którzy przybyli do Irlandii Północnej w latach 70tych.

Tematy, które powróciły, zarówno w prezentacjach gości, jak i w dyskusji, to problem cenury, władzy i kontroli, czyli: czy weryfikować i edytować treści pochodzące od użytkowników? a jeśli tak, to jak i w jakim zakresie?  Wydaje się, że konieczność odpowiedzi na to pytanie oraz wypracowanie odpowiedniej strategii stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed instytucjami wdrażającymi projekty partycypacyjne.

Wspomniane zostały także inne wyzwania związane z pracą ze społecznością. Lise den Brok, omawiając napotkane przez nią problemy komunikacyjne, podkreślała, że należy dokładnie przemyśleć i ustalić sposób, w jaki instytucja komunikować się będzie ze społecznością, w którą wchodzi we współpracę: czy będzie komunikować się z osobą wyłonioną z danej grupy jako gate keeper (a jeśli tak – czy ma pewność, że ta osoba wywiąże się ze swojego zadania?), czy może ze wszystkimi jej członkami (a jeśli tak, w jaki sposób będzie w stanie podtrzymywać tak obszerną korespondencję?)?

Ponadto, nie można pominąć problemu wykluczenia cyfrowego. Projekt CATL doskonale radzi sobie z tą przeszkodą organizując szkolenia z zakresu digitalizacji dla bibliotekarzy, ale niewątpliwie, nawet przy wystarczających zasobach, najtrudniejsze jest nawiązanie dobrej współpracy ze społecznością, bazującej na transparentnym wskazaniu oczekiwań i korzyści jakie wyniknąć mogą z uczestnictwa w projekcie.

O wyzwaniach związanych z pracą ze społecznością, o tym, w jaki sposób technologie mogą nam w niej pomóc, a w czym mogą przeszkadzać rozmawiać będziemy w czasie kolejnego spotkania! Zapraszamy serdecznie – więcej informacji na ten temat już wkrótce!

Cykl organizowany we wspołpracy z Zespołem Dynamiki Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury przy wsparciu Fundacji Studentów i Absolwentów UJ “Bratniak” oraz pod patronatem Katedry Performatyki UJ w ramach projektu “”Strategie partycypacyjne w instytucjach dziedzictwa kulturowego””.
Tags: , , , ,

One Response to Archiwizowanie? – brzmi ekscytująco!

  1. Pingback: Spotkanie wokół archiwów cyfrowych, Inne muzeum, Kraków, 10 maja | Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *