Otwarty GLAM? Sprawdzam!

By  | 30/05/2014 | Filed under: wszystkie

kafelekWraz z początkiem maja ruszył nowy projekt badawczy dotyczący otwartości w sektorze GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), który realizujemy wspólnie z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska w ramach projektu „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości”. Badania te stanowią część większego, międzynarodowego przedsięwzięcia „Open GLAM Benchmark Survey”, koordynowanego przez szwajcarskiego badacza Beata Estermanna z Bern University of Applied Science. Ten międzynarodowy projekt jest kontynuacją badań pilotażowanych przeprowadzonych wśród instytucji GLAM w niemieckojęzycznej części Szwajcarii, dla których punktem wyjścia była potrzeba zbadania gotowości instytucji dziedzictwa do wprowadzenia polityki otwartych danych i uczestnictwa w projektach crowdsourcingowych. Pilotaż koncentrował się na szansach, zagrożeniach oraz potencjalnych korzyściach społecznych, jakie zdaniem tych instytucji wiążą się wdrażaniem zasad otwartości.

Realizowany obecnie „Open GLAM Benchmark Survey” ma znacznie szerszy zasięg i obejmuje kilkanaście państw. Polska edycja badania, dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, obok części ilościowej, wspólnej dla całego międzynarodowego projektu, obejmuje także badania jakościowe. Wyniki badania ilościowego pozwolą nam oszacować stopień realizacji zasad otwartości w instytucjach GLAM w kontekście digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, otwierania danych, crowdsourcingu, linked data, a także współpracy międzyinstytucjonalnej (wymiana metadanych). Co także istotne, dzięki badaniu jakościowemu, obejmującego wywiady prowadzone wśród kadr wybranych polskich instytucji GLAM oraz wywiad grupowy z trenerami otwartości, będziemy się starali zidentyfikować kluczowe wyzwania związane z wdrażaniem otwartości w polskich instytucjach GLAM. Chcielibyśmy przy tym, aby projekt stał się szansą na zapoznanie kadr instytucji GLAM z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie otwartości zasobów. Mamy nadzieję, że podsumowanie wyników obu części – diagnoza stanu wdrażania otwartości przez polskie instytucje GLAM oraz analiza przebiegu tego procesu w wybranych instytucjach – pozwoli nam zidentyfikować obszary, w których instytucjom wkraczającym w otwartość należy dostarczyć koniecznego wsparcia.

Raport z badań chcielibyśmy wykorzystać jako poręczne narzędzie upowszechniania modelu otwartości zasobów wśród pracowników polskiego sektora kultury.

W realizację projektu zaangażowany jest zespół badawczy w składzie: Alek Tarkowski, Mirosław Filiciak, Justyna Hofmokl, Aleksandra Janus, Dorota Kawęcka, Katarzyna Zaniewska, Anna Buchner.

 belka logotypy_waska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *