polemika

Jeszcze więcej o partycypacji – przypisy do spotkania

25/01/2012
muzeum partycypacyjne

Ciekawa dyskusja, która wywiązała się w czasie wtorkowego spotkania poświęconego muzeum partycypacyjnemu zasłużyła sobie na osobny post. Przede wszystkim dlatego, że pytania, które podczas niej padły i kwestie, które znalazły się w centrum dyskusji – poza tymi, które dotyczyły ściśle lokalnego krakowskiego kontekstu – wydają się grupować wokół kilku istotnych kwestii.


Kamyczek do własnego podwórka – polemika z wystąpieniem Małgorzaty Soleckiej na konferencji NIMOZ

22/07/2011

Spośród wystąpień zaprezentowanych podczas debaty „Czas muzeów?” moje największe wątpliwości wzbudziły tezy wygłoszone przez panią Małgorzatę Solecką dotyczące – mówiąc najogólniej – edukacji muzealnej i jej odbiorców. Oprócz samych postulatów, dyskusyjna jest również kwestia ich ugruntowania w rzeczywistości.


„Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny” – komentarz do wystąpienia dr hab. Piotra Majewskiego

12/07/2011

W zeszły poniedziałek odbyła się w Krakowie inauguracyjna debata Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z cyklu “Czas muzeów?”. Chciałabym przyjrzeć się bliżej wystąpieniu dr hab. Piotra Majewskiego


Fenomen pod lupą – odpowiedź na tekst Małgorzaty Soleckiej „Czas muzeów?”

07/07/2011
Noc Muzeów 3

Małgorzata Solecka w tekście zatytułowanym „Czas muzeów?” zastanawia się dlaczego Polacy do muzeów z jednej strony chodzą zbyt rzadko, z drugiej zaś – z jakich powodów ci sami Polacy w czasie Nocy Muzeów zjawiają się tak tłumnie. Jej zdaniem bowiem: Ludzie nie dzielą się na tych, którzy nie mogą istnieć bez odwiedzania muzeów i na tych, dla których muzea mogłyby nie istnieć. Większość ludzi zalicza się w jej opinii do potencjalnie obecnych, potencjalnie zainteresowanych, potencjalnie aktywnych – czyli do tych, których do wizyty w muzeum trzeba zmotywować.