recenzja

Trudno się dziwić rozgoryczeniu – Maria Poprzęcka o książce Piotra Piotrowskiego

27/06/2011
muzeum krytyczne

W „Dwutygodniku” ukazał się tekst Marii Poprzęckiej na temat „Muzeum krytycznego” – opublikowanej przed kilkoma tygodniami książki Piotra Piotrowskiego. Poprzęcka skupia się na drugiej części książki, która stanowi rodzaj sprawozdania z piętnastomiesięcznej dyrektury Piotrowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie.


Przepis na opowiadanie (o) historii. Fabryka Schindlera

12/06/2011
Fabryka Schindlera 4

Prezentowane fakty służą przypomnieniu tego okresu historii, upamiętnieniu ofiar i bohaterów tamtych wydarzeń, refleksji nad zbrodniczym charakterem systemu nazistowskiego oraz nad skutkami wojny i okupacji dla współczesnego Krakowa. [Ulotka „Kraków – czas okupacji 1939-1945”, wyróżnienie – A.J., D.K.]   Przypomnienie, upamiętnienie i refleksja – te słowa-klucze zaczerpnięte z cytatu, który umieściłyśmy na wstępie będą porządkować naszą […]