comcol

09/11/2011

COMCOL jest Międzynarodowym Komitetem ICOM, którego celem jest pogłębienie dyskusji i dzielenie się wiedzą na temat praktyki, teorii i etyki kolekcjonowania oraz rozwoju zbiorów (zarówno materialnych, jak i niematerialnych). COMCOL jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń związanych z kolekcjonowaniem w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym szczególnie z zagadnieniami gromadzenia i polityki deakcesji, kolekcjonowaniem i dokumentowaniem teraźniejszości; restytucją dóbr kultury oraz praktykami, które wpływają na rolę i znaczenie kolekcji teraz i w przyszłości, w odniesieniu do wszystkich rodzajów muzeów, ze wszystkich części świata.

(źródło: http://www.comcol-icom.org)

Doroczne konferencje komutetu COMCOL:

Museums and the Idea of Historical Progress
COMCOL Annual Conference, 7-10 November 2012, Cape Town


Participative Strategies in Collecting the Present

COMCOL Annual Conference, 31 October – 3 November, Berlin

Przemówień w wersji oryginalnej (angielskiej) można posłuchać tutaj i tutaj.

COMCOL Newsletter wraz z abstraktami referatów zaprezentowanych na konferencji można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *