cykl spotkań

18/04/2012

Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych partycypacji w instytucjach dziedzictwa.

Wychodząc od ogólnej diagnozy aktualnych przemian w kulturze i życiu społecznym, chcemy podczas kolejnych spotkań – mających charakter otwartych dyskusji poprzedzonych krótkim wprowadzeniem w wykonaniu zaproszonych gości – szczegółowo przeanalizować rolę, jaką strategie partycypacyjne odgrywają obecnie w rozwoju muzeów i instytucji dziedzictwa oraz spróbować przyjrzeć się ich praktycznym konsekwencjom dla codziennej pracy tych placówek oraz dla ich odbiorców.

 

Spotkanie III  „To nie takie straszne… – technologie a działania społeczne i nowa kultura pracy” 12 czerwca, godz. 18.00, Małopolski Instytut Kultury

Zapraszamy na trzecie z cyklu spotkanie – tym razem poświęcone szerszemu kontekstowi przemian społecznych katalizowanych przez nowe technologie. Czym jest demokratyzujący potencjał sieci? Dlaczego tak istotna jest dla nas przejrzystość? Czy warto stawiać na partycypację? – na te i inne pytania związane z wykorzystaniem nowych technologii w pracy organizacji społecznych i organizacji kultury postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania. Naszym gościem będzie Alicja Peszkowska (TechSoup/NetWtorek/SocHack).

Alicja Peszkowska – krytyczka kultury i blogerka. Pracuje w Fundacji TechSoup i w międzynarodowym zespole NetSquared, w Warszawie współorganizuje comiesięczne spotkania spod znaku nowych technologii i zmiany społecznej NetWtorek oraz społeczne hakatony SocHack.

 

Spotkanie II „Zróbmy sobie archiwum!” – 10 maja godz. 17, Małopolski Instytut Kultury

Archiwizowanie – to brzmi jak nuda? Zarówno tych, którzy są przekonani, że tak być nie musi, jak i tych (jeszcze!) nieprzekonanych, zapraszamy na drugie spotkanie naszego cyklu, które poświęcone będzie archiwom cyfrowym lokalnych społeczności.

Jest to kolejny przykład strategii partycypacyjnej, której chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej. Zaproszeni goście – Lise den Brok (Northern Ireland Community Archive, Causeway Museum Service) oraz Katarzyna Ziętal (Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, Ośrodek KARTA)  opowiedzą o metodach tworzenia cyfrowych archiwów lokalnych i pracy ze społecznością oraz sposobach ewaluacji tego rodzaju projektów.

Lise den Brok – holenderska muzeolożka pracująca w Irlandii Północnej. Jej zainteresowania koncentrują się wokół takich zagadnień i zjawisk, jak storytelling, edukacja w zakresie dziedzictwa oraz praca ze społecznością. Obecnie zajmuje się archiwami społeczności lokalnych oraz ewaluacją wystaw. W ramach stażu w Causeway Museum Service (Coleraine, Irlandia Północna) pracowała przy projekcie Northern Ireland Community Archive, gdzie odpowiedzialna była za stworzenie, moderację i ewaluację projektu cyfrowego archiwum entuzjastycznej grupy starszych mieszkańców Coleraine pochodzących z Indii i Sri Lanki – “Asia over 50s Club”. Od 2011 roku Lise den Brok związana jest także z firmą projektową Tandem Design, dla której opracowała i przeprowadziła ewaluację wystaw między innymi w King John’s Castle i  Lough Gur Heritage Centre (Limerick).
Wierzy, że pozytywne doświadczenie zwiedzającego jest jedną z najcenniejszych i najważniejszych rzeczy, jakie muzeum może stworzyć.

Katarzyna Ziętal – ukończyła studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, od 5 lat pracuje w Fundacji Ośrodka KARTA, obecnie przy projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej prowadząc szkolenia dla uczestników programu i oferując wsparcie merytoryczne bibliotekom należącym do sieci CATL.

Spotkanie I „Wokół partycypacji” – 2 kwietnia 2012 r. Małopolski Instytut Kultury
Pierwsze, inauguracyjne spotkanie poświęcone było roli partycypacji w różnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w kontekście miejskich ruchów obywatelskich oraz znaczeniu nowych technologii dla popularyzacji oddolnych inicjatyw służących ochronie i promocji dziedzictwa.
Gośćmi spotkania byli:

dr Paweł Kubicki – socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor przygotowanego na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raportu: „Nowi mieszczanie w nowej Polsce”.

Marcin Wilkowski – historyk, założyciel i redaktor naczelny projektu Historia i Media, koordynator projektów internetowych Ośrodka KARTA, uczestnik Interdyscyplinarnego Programu Doktorskiego Collegium Civitas.

Relacje ze spotkania przeczytać można tutaj oraz na Muzeoblogu.

Cykl spotkań organizowany w ramach projektu “Strategie partycypacyjne w instytucjach dziedzictwa kulturowego”, który realizowany jest przez Koło Naukowe Studentów MISH UJ przy wsparciu Fundacji Studentów i Absolwentów UJ “Bratniak”, we wspołpracy z Zespołem Dynamiki Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury oraz pod patronatem Katedry Performatyki UJ.