konferencje i wykłady

20/05/2011

Konferencje i wykłady

 • Kongres Budujemy Widownię! (11-13 września 2014, Katowice) – wystąpienie Doroty Kawęckiej pt. Kierunek: Otwartość. Pozyskiwanie nowych odbiorców poprzez otwieranie zasobów dziedzictwa kulturowego
 • ELAG 2014 Conference (11-12 czerwca 2014, Bath Spa) – warsztat Doroty Kawęckiej i Gwen Franck Open up! Licensing your library’s treasures 
 • Muzea w kulturze współczesnej (22-23 maja 2014, UMCS) – wystąpienie pt. Kierunek: Otwartość. Nowe technologie w służbie otwierania muzealnych zasobów
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu (20-21 maja 2014) wystąpienie Doroty Kawęckiej pt. Creative Commons czyli dobro wspólne. Wolne licencje w służbie otwierania zasobów dziedzictwa kulturowego.
 • Muzeum jednodniowe  (2 marca 2014) wydarzenie towarzyszące wystawie „Pamięć. Rejestry i terytoria” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Wystąpienie Doroty Kawęckiej pt. Mini museum – alternatywcza czy replika tradycyjnego muzeum?
 • Małopolski Konwent Informatyków (4-6 lutego 2014, Inwałd) – wystąpienie Doroty Kawęckiej pt. Otwarta Małopolska – udostępnianie danych z rejestrów publicznych jako impuls do poprawy jakości życia w regionie
 • Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego (17 grudnia 2013) – wystąpienie Doroty Kawęckiej pt. Otwieranie Małopolski – od eventów do trwałej zmiany
 • Mobile Technology and The Museum – wykład gościnny w Creative Technology Lab MOME (16 października 2013, Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest) w ramach programu „Museum of the Future in the Visegrad Countries”.
 • Being visitors – becoming producers. Audience Participation and the Production of Knowledge in a Transnational Perspective  (29 września 12 października 2013, Världskulturmuseet, Göteborg) – prezentacja powarsztatowa pt. Bringing back the objects
 • 15ht MINOM International Conference. Museum (Memory + Creativity) = Social Change (8-10 sierpnia 2013, Rio de Janeiro) – referat Doroty Kawęckiej pt. Ecomuseums in Poland. A closer look
 •  Ekomuzea. Idee, kontekst, przyszłość (23 maja 2013, Kraków) – wystąpienie Doroty Kawęckiej w ramach cyklu Muzea, których nie ma?, organizowanego przez Bibliotekę MOCAKu
 • Lightning talk Doroty Kawęckiej podczas KrakSpot #14 (7 marca 2013) pt. Muzea + nowe technologie = ?
 • Dzień Domeny Publicznej (4 stycznia 2013, Warszawa) – wystąpienie Doroty Kawęckiej pt. Domena publiczna a sektor GLAM
 • Lightning talk Doroty Kawęckiej podczas Amusing Workshops #8 (18 grudnia 2012) organizowanych przez Webmuses pt. Muzea, nowe technologie i walka o lepszy świat
 • Museums and the Idea of Historical Progress (7-10 listopada 2012, Kapsztad) – ICMAH/ICOM South Africa/COMCOL Annual Conference 2012) wystąpienie pt. „It Looks Pretty From a Distance, doesn’t it? A Closer Look at the Process of Rediscovering Jewish Heritage in Poland
 • 1st International Conference on Ecomuseums, Community Musuems and Living Communities (19-21 września 2012, Seixal, Portugalia) – referat Doroty Kawęckiej pt. The development of ecomuseums in Poland. The Eastern European take on the concept
 • Museum NEXT Europe’s big conference on social and digital media for the museum sector (23-25 maja 2012, Barcelona) – wystąpienie pt. Life of the underground city. How can going mobile make dealing with difficult heritage easier?
 • Kreatywne rozwiązania w zarządzaniu kulturą – nowatorskie teorie, techniki i technologie. Możliwości i ograniczenia cyfryzacji (11 maja 2012) – konferencja zorganizowana przez Instytut Kultury UJ, referat pt. Od publiczności do uczestników. Instytucje dziedzictwa w dobie cyfryzacji i partycypacji
 • Autobiografia (20-22 kwietnia 2012) – konferencja zorganizowana przez  Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ, referat pt. Opowiadanie (w) przestrzeni miejskiej. Lublin 2.0 i Modernizm WWA.
 • W stronę dizajnu krytycznego (23-24 marca 2012) – konferencja zorganizowana przez Sekcję Wizualną Koła Naukowego Kulturoznawców UJ, referat pt. Social design. Muzea i instytucje dziedzictwa po zwrocie partycypacyjnym
 • udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Krakowie pt. Upowszechnianie, edukacja czy partycypacja? Współczesne muzea i ich publiczność. Związki teorii z praktyką (Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Kraków, 21.03.2012)
 • Ruszamy w miasto! Socjologiczne aspekty miast (14 marca 2012) – konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Opolskiego, referat pt. Rekonstruowanie pamięci miasta. Nowe media a miasta nieistniejące.
 • wykład zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie pt. „Partycypacja w koncepcji Niny Simon i jej europejskie realizacje” (Pawilon Wyspiańskiego, Kraków, 24 stycznia 2012)
 • DISH 2011 – Digital Strategies for Heritage (grudzień 2011) – jedna z największych w Europie konferencji na temat wykorzystania nowych technologii w muzeach i instytucjach dziedzictwa (sektor GLAM: Galleries, Libraries, Archives, Museums)
 • Participative strategies – konferencja trzech komitetów ICOM: COMCOL, CAMOC, ICOM-Europe (31.10-3.11.2011). Referat pt. What to Take and How to Share? Challenges regarding establishing a Theatre Museum in 2011 poświęcony był możliwościom wprowadzenia strategii partycypacyjnych w Nowym Muzeum Teatralnym w Warszawie.
 • Kultura zabawy w zmieniającym się świecie (21 listopada 2011) – konferencja organizowana przez Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aleksandra Janus wystąpiła z referatem pt. Muzeum jako przestrzeń zabawy – inspiracje Web 2.0 w koncepcji muzeum partycypacyjnego
 • Twórca-dzieło-badacz – konferencja zorganizowana z okazji 10-lecia funkcjonowania Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Referat pt. Od hegemonicznego dyskursu dziedzictwa ku demokratyzacji udziału w kulturze – przemiany relacji muzeum-zwiedzający i ewolucja nowych form uczestnictwa w kształtowaniu, przekazywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa poświęcony był konsekwencjom tzw. „zwrotu partycypacyjnego”.
 • Muzeum w świetle reflektorów. Wystawa – naukowe laboratorium czy artystyczna kreacja (12-14 października 2011) – konferencja zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Nasz referat pt. Między muzealizacją teatru a teatralizacją muzeum – gromadzenie, wystawianie, odgrywanie poświęcony był koncepcji muzeum partycypacyjnego zaproponowanej przez Ninę Simon. Z jego treścią można zapoznać się tutaj.

 

Prezentacja „Domena publiczna a sektor GLAM

Prezentacja „Między muzealizacją teatru a teatralizacją muzeum – wystawianie, odgrywanie, partycypowanie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *