Forum

13/06/2011

International Forum About Museums and Society,
Amsterdam, 6-8 lutego 2011

 

Konferencja “International Forum about Museums and Society” stanowiła bezpośrednią kontynuację jednego z wyjazdów badawczych realizowanych w ramach projektu „Dramaturgia przestrzeni muzealnej”. W efekcie spotkania z przedstawicielami Reinwardt Academy w Amsterdamie oraz dzięki trwającej od czerwca 2010 owocnej współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury opracowany został program powołania platformy współpracy między instytucjami propagującymi nowatorskie sposoby ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (także niematerialnego). Inauguracją oraz wstępnym etapem była wizyta Joanny Hajduk i Sebastiana Wacięgi (przedstawicieli MIK) w Reinwardt Academie w Amsterdamie. W spotkaniu wziął także udział Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie, którego obecność pozwoliła włączyć do programu także krakowską placówkę muzealną. Goście z Polski spotkali się nie tylko z wykładowcami i studentami International Master’s Degree Programme in Museology, ale także z grupą muzeologów i studentów z Łotwy, współtworzących Baltic Museology School i Society of Promotion of Museology in the Baltics.

W pierwszej części odbyły się prezentacje działalności poszczególnych placówek, druga miała charakter dyskusji nad wyzwaniami napotykanymi w codziennej pracy. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń związanych z praktyką zawodową – w wypadku MIKu, w niewielkich muzeach Małopolski w ramach programów „Muzeobranie” i „Dynamika Ekspozycji”, zaś w wypadku Muzeum Etnograficznego w Krakowie, z zakresu zarządzania większą placówką mającą na celu ochronę i prezentowanie dziedzictwa materialnego (w szczególności kultury ludowej). Grupa z Łotwy przedstawiła kulisy swojej działalności na polu muzealnictwa oraz projekty realizowane w ramach Society of Promotion of Museology in the Baltics, zaś wykładowcy Reinwardt Academie, specjalizujący się w teoretycznych koncepcjach operowania szeroko rozumianym dziedzictwem, omówili specyfikę wypracowanego w Reinwardt podejścia do kształcenia menadżerów dziedzictwa kulturowego w ramach studiów licencjackich i magisterskich.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *