Posts Tagged ‘ digitalizacja ’

Quo vadis, digitalizacjo?

11/01/2013
Dzień Domeny Publicznej

Tydzień temu, w piątek 4 stycznia, w siedzibie Centrum Cyfrowego świętowaliśmy Dzień Domeny Publicznej, czyli wygaśnięcie majątkowych praw autorskich do dzieł których twórcy zmarli w 1942 r. W dyskusji pojawiła się kwestia, która często towarzyszy refleksji na temat otwierania zasobów – jaki jest ostateczny cel cyfryzacji zbiorów?